تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری محمد علی ترقی جاه

آرت چارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
56,250 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
آرت چارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
24,348 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,104 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,259 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,094 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از امیر فرهاد
بدون عنوان
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£600
837 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان (سگ‌ها) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (سگ‌ها)
برآورد
£550
755 دلار آمریکا
-
£700
960 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از رضا لواسانی
بدون عنوان
برآورد
£950
1,325 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399