تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمد علی شیوایی (کاکو)

آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی شیوایی (کاکو)
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
738 دلار آمریکا
30.909%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 738 دلار آمریکا
کمینه برآورد 583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,554 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-30.909%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لذت کودکانه از آرزو نیک‌عهد
لذت کودکانه
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 مرداد 1402
آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400