تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمد علی شیوایی (کاکو)

آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی شیوایی (کاکو)
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
738 دلار آمریکا
30.909%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 738 دلار آمریکا
کمینه برآورد 583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,554 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-30.909%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت 5 از نازنین نوروزی
بیروت 5
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402
آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£800
1,113 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,901 دلار آمریکا
48.056%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400