برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
- £18,000
24,838 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
135.2%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | حیاط قرمز روی سفید نابود شده از فرهاد مشیری
حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرت چارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرت چارت | No. 2 از افشین پیر هاشمی
No. 2
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
سایر آثار هنری محمود صبري‎

آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی "مادر قهرمان ملی") از محمود صبري‎
بدون عنوان (از مجموعه‌ی "مادر قهرمان ملی")
برآورد
£140,000
193,424 دلار آمریکا
-
£180,000
248,687 دلار آمریکا
قیمت فروش
£237,500
328,129 دلار آمریکا
48.438%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 188,406 دلار آمریکا
کمینه برآورد 104,991 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,763 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+91.819%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها