تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
سایر آثار هنری مقداد لرپور

آرت چارت | دریاچه بختگان از مقداد لرپور
دریاچه بختگان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرت چارت | بدون عنوان از مقداد لرپور
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
211.111%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,080 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,897 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+119.841%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | اسب و زن مینیاتوری از محمدهادی فدوی
اسب و زن مینیاتوری
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | زن مینیاتوری نشسته از محمدهادی فدوی
زن مینیاتوری نشسته
برآورد
$4,200
-
$7,400
قیمت فروش
$3,750
35.345%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401