منصوره حسینی

ایران | 1305 - 1391
مقایسه
درباره منصوره حسینی

در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
11
تعداد آثار
12
میانگین قیمت فروش
20,404 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
16,532 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
22,082 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
83.333%
میانگین رشد ارزش آثار
5.058%