آرتچارت | گل‌ها از ايتيل عدنان‎
گل‌ها
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$15,120
13.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | حاجی فیروز از اردشیر محصص
حاجی فیروز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394
آرتچارت | رویارویی نهایی از اردشیر محصص
رویارویی نهایی
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
-
£3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | کنار آمدن با جوانان خشمگین از اردشیر محصص
کنار آمدن با جوانان خشمگین
برآورد
£2,800
3,500 دلار آمریکا
-
£3,500
4,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
100.381%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.3%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | رویاهای یک زندانی از اِنجی أفلاطون‎
رویاهای یک زندانی
برآورد
£4,000
5,513 دلار آمریکا
-
£6,000
8,270 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از سری آشویتس) از مارکو گریگوریان
بدون عنوان (از سری آشویتس)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$10,200
70%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
450,000,000﷼
2,788 دلار آمریکا
-
750,000,000﷼
4,647 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399