آرتچارت | بدون عنوان از علی ندایی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
186 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
434 دلار آمریکا
قیمت فروش
35,000,000﷼
217 دلار آمریکا
30%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان (قایق‌ها) از حسن سلیمان
بدون عنوان (قایق‌ها)
برآورد
£800
1,106 دلار آمریکا
-
£1,200
1,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,250
5,874 دلار آمریکا
325%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | زنبق از منیر فرمانفرماییان
زنبق
برآورد
£1,000
1,235 دلار آمریکا
-
£1,500
1,852 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,148 دلار آمریکا
104%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
€1,000
996 دلار آمریکا
-
€1,500
1,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
€780
777 دلار آمریکا
37.6%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 3 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
€800
889 دلار آمریکا
-
€1,000
1,111 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
556 دلار آمریکا
44.444%
تاریخ حراج
DELON - HOEBANX - 8 خرداد 1398
آرتچارت | زنبق و سوسن از منیر فرمانفرماییان
زنبق و سوسن
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,913
2,660 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | بدون عنوان از هوشنگ سیحون
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان (از سری آشویتس) از مارکو گریگوریان
بدون عنوان (از سری آشویتس)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$10,200
70%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401