آرتچارت | گل‌ها از ايتيل عدنان‎
گل‌ها
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$15,120
13.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ماهی از سعید عفیفی
طبیعت بی‌جان با ماهی
برآورد
€600
630 دلار آمریکا
-
€800
840 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | رویارویی نهایی از اردشیر محصص
رویارویی نهایی
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
-
£3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | کنار آمدن با جوانان خشمگین از اردشیر محصص
کنار آمدن با جوانان خشمگین
برآورد
£2,800
3,500 دلار آمریکا
-
£3,500
4,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
100.381%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | اجرا کنندگان از اردشیر محصص
اجرا کنندگان
برآورد
£500
704 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | روز مادر از اردشیر محصص
روز مادر
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
18,828 دلار آمریکا
276.55%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.3%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از هوشنگ سیحون
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399