منوچهر یکتایی

ایران | 1300 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 61,961 دلار آمریکا
کمینه برآورد 29,559 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,090 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+129.717%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022