منوچهر یکتایی

ایران | 1300 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 64,466 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,004 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 44,068 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+132.925%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022