منوچهر یکتایی

ایران | 1300 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 62,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,087 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,831 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.101%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022