• ظرف میوه 11 1338
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 76.5 * 81 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Yektai 1959" (پایین وسط)
7 اردیبهشت 1402
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
- £30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£165,100
205,170 دلار آمریکا
560.4%
سایر آثار هنری منوچهر یکتایی

آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 شهریور 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 60,475 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,570 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 39,568 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+135.747%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بسوزانش از علی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | آفرینش از علی بنی صدر
آفرینش
برآورد
 
قیمت فروش
45.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395