• بدون عنوان 1327
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 106.7 * 132.4 سانتی متر
  • امضا شده یکتایی و تاریخ خورده 1948 (پایین وسط)
20 اسفند 1400
برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$201,600
188%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | عشق به میهن بخشی از ایمان است از شاکر حسن آل سعید
عشق به میهن بخشی از ایمان است
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£175,250
244,968 دلار آمریکا
119.063%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری منوچهر یکتایی

آرت چارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$1,100
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
استِیر گالریز - 18 شهریور 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,202 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,492 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,371 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+129.829%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022