منیر فرمانفرماییان

ایران | 1301 - 1398
نمایشگاه ها

باغ آینه ای آنلاین
سانفرانسیسکو
1 خرداد 1400 - 31 خرداد 1400
مقالات مرتبط

آيينه‌کاری؛ گفتگوی استفان بيلی با منير فرمانفرمائيان 22 دی 1400
گفتگوی حاضر توسط استفان بیلی در 22 آوريل 2013 انجام پذیرفته است. این گفتگو با ترجمه‌ی زهره مسییبی در مجله‌ی آنلاین طوطی‌مگ انتشار یافته است.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 135,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 91,354 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 127,535 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.506%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022