فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرت چارت | 3 کبوتر از عبدالرحمان کتانانی
3 کبوتر
برآورد
€6,300
7,283 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
10,520 دلار آمریکا
27.273%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | Heirloom Velvet از مملی شفاهی
Heirloom Velvet
برآورد
$4,800
-
$4,800
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از مجتبی رمزی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

آرت چارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرت چارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 140,596 دلار آمریکا
کمینه برآورد 94,444 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 131,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.863%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022