تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

هر روز زمان زیادی را صرف کشیدن و یا برداشتن دیوارهایی به دور خود می کنم. دیوارهایی که من در پس
آنها از خودم یا اطرافیانم مراقبت می کنم.
مجموعه پیش رو دیوارهایی هستند که هر کدام به نوعی از چیزی برای من مراقبت می کنند 
 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | هشیاری خاموش از آدم حنين‎
هشیاری خاموش
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,850
7,130 دلار آمریکا
67.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | پرنده از پرویز تناولی
پرنده
برآورد
£5,000
6,908 دلار آمریکا
-
£7,000
9,671 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400