تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری مهدی سحابی

آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها از مهدی سحابی
بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها از مهدی سحابی
بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,033 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,117 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,563 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.147%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£800
1,113 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,901 دلار آمریکا
48.056%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400