مهدی قدیانلو

ایران | 1360
مقایسه
درباره مهدی قدیانلو

در حراج ها

اولین حضور
30 خرداد 1397
تعداد حضور
29
تعداد آثار
66
میانگین قیمت فروش
8,983 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
2,464 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
3,773 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
76.667%
میانگین رشد ارزش آثار
95.512%