آرت چارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ی گلدانه از جلال‌الدین مشمولی
بدون‌عنوان از مجموعه‌ی گلدانه
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | خیل مهاجرت کنندگان از مهرداد محب‌علی
خیل مهاجرت کنندگان
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرت چارت | بدون عنوان از مصطفی دشتی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
5,652 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بی‌نهایت اولیه شماره ۵ از مهرداد محب‌علی
بی‌نهایت اولیه شماره ۵
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | روزی روزگاری از فرهاد مشیری
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 21 آبان 1399
آرت چارت | دوتایی از عادل یونسی
دوتایی
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | Shomal (Beach at the Caspian) از رکنی حائری زاده
Shomal (Beach at the Caspian)
برآورد
 
قیمت فروش
342%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرت چارت | Life on Divv's Trunk از رکنی حائری زاده
Life on Divv's Trunk
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 بهمن 1393
آرت چارت | Typical Iranian Funeral از رکنی حائری زاده
Typical Iranian Funeral
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394