تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری مهرزاد لعلی

آثار هنری مشابه

آرت چارت | نوزاد خوابیده از بیتا فیاضی
نوزاد خوابیده
برآورد
€600
714 دلار آمریکا
-
€800
952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 8 آذر 1399