مونا پاد

ایران | 1353
نمایشگاه ها

نمایشگاه مجسمه آثار مونا پاد
تهران
16 مهر - 22 مهر 1389
خلقت موازی
تهران
17 مهر - 28 مهر 1394
مقالات مرتبط

هنر به‌مثابه‌ی روش رزم 19 آذر 1401
هنرمند معاصر دیگر هنرمند بیان‌گر روایت قالب یا روایت پیشینی نیست و همواره جلوتر از جامعه است. در این جستار حسین گنجی توضیح می‌دهد که چگونه هنرمندان با بیان اعتراضی خود، فریاد در گلو و خواسته‌ی برزبان‌نیامده را ترسیم کرده و در این میان خسارت و غرامت‌های بسیاری نیز داده‌اند؛ چه آن زمانی که هنرمند به عنوان جسمی فانی به وسیله‌ی اعتراض خود، دست به مبارزه زده، چه آن زمان که اثر هنرمند به‌...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,710 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,538 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,213 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها