آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه تا جایی که به یاد دارم از کامبیز صبری
بدون عنوان از مجموعه تا جایی که به یاد دارم
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400