تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری میا فونسگریوز-سولو

آثار هنری مشابه

آرت چارت | رئیس از علیرضا معصومی
رئیس
برآورد
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,783 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397