تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری میا فونسگریوز-سولو

آثار هنری مشابه

آرت چارت | اندازه‌گیری شده از شری هوسپیان
اندازه‌گیری شده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 بهمن 1400
آرت چارت | Latent Inhibition Series No.3 از مریم عیوضی
Latent Inhibition Series No.3
برآورد
$2,500
-
$2,500
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399