آرت چارت | Untitled (from The Wall (Oh, Persepolis)), (3) از پرویز تناولی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی دیوار (آه پرسپولیس))
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393