آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
9.375%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرت چارت | توپ آیینه ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آیینه ای
برآورد
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
88,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
81,061 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | توپ آینه از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه
برآورد
£60,000
61,131 دلار آمریکا
-
£80,000
81,508 دلار آمریکا
قیمت فروش
£71,820
73,174 دلار آمریکا
2.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 آبان 1401
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
31%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
31%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | پرنده و درخت از پرویز تناولی
پرنده و درخت
برآورد
£20,000
27,632 دلار آمریکا
-
£25,000
34,540 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400