تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری میا فونسگریوز-سولو

آثار هنری مشابه

آرت چارت | خیال معشوق از هادی روشن ضمیر
خیال معشوق
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | دیوار بهمن از محمود بخشی
دیوار بهمن
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | دیوار و هیچ از پرویز تناولی
دیوار و هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397