آرت چارت | دلقک از بیتا فیاضی
دلقک
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
8,106 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | دیوار بهمن از محمود بخشی
دیوار بهمن
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
86,957 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397