تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری میا فونسگریوز-سولو

آثار هنری مشابه

آرت چارت | اندازه‌گیری شده از شری هوسپیان
اندازه‌گیری شده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 بهمن 1400
آرت چارت | دیوار از پرویز تناولی
دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1391
آرت چارت | بدون عنوان از حسین والامنش
بدون عنوان
برآورد
$400
-
$600
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1401