تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

چشمانی که می کـشیم
چشم ها به ما یادآوری می کنند در معرض دیده شدن هستیم.
اما کشمکش زمانی ایجاد می شود که نه تنها غالبا آزار نگاه شدن را حس می کنیم بلکه گاها تعدادیمان،
خودخواسته این چشم های غریبه را به زندگیمان وارد و احساساتمان را ویترین نگاه دیگران می کنیم.
چشمانی که خود می کشیم و امکان موجودیت شان را ایجاد می کنیم 
 
سایر آثار هنری نادیا حسن زاده

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$5,000
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401