ناصر عصار

ایران | 1307 - 1390
مقایسه
درباره ناصر عصار

گران ترین اثر

آرت چارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
2 آبان 1388
تعداد حضور
113
تعداد آثار
152
میانگین قیمت فروش
17,073 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
10,835 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
15,612 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
68.421%
میانگین رشد ارزش آثار
101.235%