تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این مجموعه حکایت حیواناتی را دارد که گاه با عوامل طبیعی و گاه انسانی در معرض خطر و انقراض قرار می گیرند. در این آثار حیوانات در زمینه شطرنج قرار گرفته اند که بازگو کننده منطق و استدلال است و چاه عنصری جدا نشدنی از این مجموعه است.
سایر آثار هنری ندا چینی فروش

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | رز صحرا 4 از ضیا عزاوی
رز صحرا 4
برآورد
€1,100
1,158 دلار آمریکا
-
€1,300
1,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
4,000 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | رز صحرا 1 از ضیا عزاوی
رز صحرا 1
برآورد
€1,300
1,368 دلار آمریکا
-
€1,500
1,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,211 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401