آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | رز صحرا 4 از ضیا عزاوی
رز صحرا 4
برآورد
€1,100
1,158 دلار آمریکا
-
€1,300
1,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
4,000 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | رز صحرا 1 از ضیا عزاوی
رز صحرا 1
برآورد
€1,300
1,368 دلار آمریکا
-
€1,500
1,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,211 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | این مکان و آن مکان از مونا پاد
این مکان و آن مکان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | هیچ و صندلی 8 از پرویز تناولی
هیچ و صندلی 8
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرت چارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
471.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | لدا و قو از بهمن محصص
لدا و قو
برآورد
€8,000
8,421 دلار آمریکا
-
€12,000
12,632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401