تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این مجموعه حکایت حیواناتی را دارد که گاه با عوامل طبیعی و گاه انسانی در معرض خطر و انقراض قرار می گیرند. در این آثار حیوانات در زمینه شطرنج قرار گرفته اند که بازگو کننده منطق و استدلال است و چاه عنصری جدا نشدنی از این مجموعه است.
سایر آثار هنری ندا چینی فروش

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | این مکان و آن مکان از مونا پاد
این مکان و آن مکان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397