آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | این مکان و آن مکان از مونا پاد
این مکان و آن مکان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | سر فلاح از محمود موسی
سر فلاح
برآورد
£4,000
5,265 دلار آمریکا
-
£6,000
7,897 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
6,712 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | پرنده از پرویز تناولی
پرنده
برآورد
£5,000
6,908 دلار آمریکا
-
£7,000
9,671 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان (مرد نشسته) از اسماعیل فتاح
بدون عنوان (مرد نشسته)
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,013
9,621 دلار آمریکا
40.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400