تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این برجستگی ها و برآمدگی هایی که بر اثر فشار بر روی سطوح گلی ایجاد می کنم، تنها راه من است برای پاسخ به هجوم افکار و خاطراتی که گریزی از آن ها ندارم. 
سایر آثار هنری نرگس فراهانی

آثار هنری مشابه

آرت چارت | To the Best of My Memory series از کامبیز صبری
To the Best of My Memory series
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | شیر طوسی از حامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | فالگوش از مجتبی رمزی
فالگوش
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400