• دریا 1400
  • Injekt print on Epson traditional ,551 Pieces
  • عکاسی
  • 277 * 129 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • 551 قطعه
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تمثیل - اعتماد
6 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | دیگر مپرس از من نشان از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرت چارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | فلورا و فاونا از عبدالناصر قارم
فلورا و فاونا
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,375
6,044 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400