آرت چارت | پژوهشی در بازدید دولتی از نیکزاد نجومی
پژوهشی در بازدید دولتی
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
بی.ای.ام. - 24 خرداد 1401
آرت چارت | جاذبه‌ی خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه‌ی خاطرات
برآورد
$1,700
-
$1,700
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرت چارت | اُبژه-05-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-05-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,630
1,680 دلار آمریکا
30.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرت چارت | اُبژه-13-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-13-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,280
1,320 دلار آمریکا
2.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرت چارت | چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی) از افسون  
چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی)
برآورد
 
قیمت فروش
400%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرت چارت | پای پیانو از محمود سبزی
پای پیانو
برآورد
$200
-
$400
قیمت فروش
$120
60%
تاریخ حراج
حراج ویکلیف و شرکاء - 2 خرداد 1400
آرت چارت | زن و مرغ از حسین مادی
زن و مرغ
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | کسی که گل می‌چیند از حسین مادی
کسی که گل می‌چیند
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,402
1,975 دلار آمریکا
6.533%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
26.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395