• از مجموعه لالالند 1398 - 1399
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 280 سانتی متر
آرت چارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ی گلدانه از جلال‌الدین مشمولی
بدون‌عنوان از مجموعه‌ی گلدانه
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | در امپراطوری خورشید از مهدی قدیانلو
در امپراطوری خورشید
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرت چارت | روزی که رفت از یاد شماره‌ی2 از مجموعه‌‌ی خاطرات قرن اول هجری از شهریار احمدی
روزی که رفت از یاد شماره‌ی2 از مجموعه‌‌ی خاطرات قرن اول هجری
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
22,000,000,000﷼
68,750 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | ستو نهایی از دوخت از مریم عابدی
ستو نهایی از دوخت
برآورد
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از یوشا بشیر
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$4,200
30%
تاریخ حراج
South South - 5 اسفند 1399
آرت چارت | شکوفه پرتقال از کامروز آرام
شکوفه پرتقال
برآورد
£8,000
6,985 دلار آمریکا
-
£12,000
10,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
11,001 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401
آرت چارت | رستم زاد (سزارین) از نیلوفر قادری نژاد
رستم زاد (سزارین)
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
2,087 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | میز از کوروش شیشه گران
میز
برآورد
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
57,034 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرت چارت | زرد از کوروش شیشه گران
زرد
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397