نیوشا توکلیان

ایران | 1361
نمایشگاه ها

نقطه‌ی گریز
16 اردیبهشت - 7 مرداد 1401
مقالات مرتبط

هنر به‌مثابه‌ی روش رزم 19 آذر 1401
هنرمند معاصر دیگر هنرمند بیان‌گر روایت قالب یا روایت پیشینی نیست و همواره جلوتر از جامعه است. در این جستار حسین گنجی توضیح می‌دهد که چگونه هنرمندان با بیان اعتراضی خود، فریاد در گلو و خواسته‌ی برزبان‌نیامده را ترسیم کرده و در این میان خسارت و غرامت‌های بسیاری نیز داده‌اند؛ چه آن زمانی که هنرمند به عنوان جسمی فانی به وسیله‌ی اعتراض خود، دست به مبارزه زده، چه آن زمان که اثر هنرمند به‌...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,544 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,880 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,711 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+83.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها