هانیبال الخاص

ایران | 1309 - 1389
مقایسه
درباره هانیبال الخاص

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
7 خرداد 1392
تعداد حضور
15
تعداد آثار
15
میانگین قیمت فروش
11,562 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
6,896 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
9,467 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
26.156%
مقالات مرتبط

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...