هانیبال الخاص

ایران | 1309 - 1389
نمایشگاه ها

مزایده‌ی آنلاین ۹
تهران
5 شهریور - 13 شهریور 1400
ریسایز
تهران
23 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,775 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,108 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 15,046 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.975%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022