واحد خاکدان

ایران | 1329
مقایسه
درباره واحد خاکدان

در حراج ها

اولین حضور
4 آذر 1387
تعداد حضور
25
تعداد آثار
30
میانگین قیمت فروش
23,067 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
14,295 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
21,462 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
66.667%
میانگین رشد ارزش آثار
52.096%