پرویز تناولی

ایران | 1316
نمایشگاه ها

مروری بر آثار پرویز تناولی
6 بهمن - 20 فروردین 1382
تناویزهای پرویز تناولی
تهران
25 اردیبهشت - 13 خرداد 1388
مقالات مرتبط

هنر به‌مثابه‌ی روش رزم 19 آذر 1401
هنرمند معاصر دیگر هنرمند بیان‌گر روایت قالب یا روایت پیشینی نیست و همواره جلوتر از جامعه است. در این جستار حسین گنجی توضیح می‌دهد که چگونه هنرمندان با بیان اعتراضی خود، فریاد در گلو و خواسته‌ی برزبان‌نیامده را ترسیم کرده و در این میان خسارت و غرامت‌های بسیاری نیز داده‌اند؛ چه آن زمانی که هنرمند به عنوان جسمی فانی به وسیله‌ی اعتراض خود، دست به مبارزه زده، چه آن زمان که اثر هنرمند به‌...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 141,273 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,861 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 102,790 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.543%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022