3 فروردین 1401
برآورد
£60,000
79,103 دلار آمریکا
- £80,000
105,471 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,600
182,729 دلار آمریکا
98%
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرت چارت | هیچ‌چیز و همه‌چیز از پرویز تناولی
هیچ‌چیز و همه‌چیز
برآورد
€6,000
6,316 دلار آمریکا
-
€8,000
8,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | ادب از پرویز تناولی
ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرت چارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 138,717 دلار آمریکا
کمینه برآورد 71,403 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 100,728 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.748%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022