• شاعر نشسته 1388
  • برنز
  • مجسمه
  • 58 * 53 * 142 سانتی متر
  •  امضاء: «Parviz, 09» (روی بدنه)
     تک‌نسخه
     - اثر حاضر در کتاب «آثار پرویز تناولی، شاعر» (ص ۶۲-۶۳) به کوشش پرویز تناولی، انتشارات بن‌گاه (۱۳۹۳) به چاپ رسیده است. 
برآورد
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
- 140,000,000,000﷼
560,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
146,000,000,000﷼
584,000 دلار آمریکا
12.308%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرت چارت | ادب از پرویز تناولی
ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرت چارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرت چارت | هیچ‌های عاشق از پرویز تناولی
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,051 دلار آمریکا
16.279%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,966 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,545 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 103,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.754%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022