• شاعر نشسته 1388
  • برنز
  • مجسمه
  • 58 * 53 * 142 سانتی متر
  •  امضاء: «Parviz, 09» (روی بدنه)
     تک‌نسخه
     - اثر حاضر در کتاب «آثار پرویز تناولی، شاعر» (ص ۶۲-۶۳) به کوشش پرویز تناولی، انتشارات بن‌گاه (۱۳۹۳) به چاپ رسیده است. 
برآورد
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
- 140,000,000,000﷼
560,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
146,000,000,000﷼
584,000 دلار آمریکا
12.308%
سایر آثار هنری پرویز تناولی

آرت چارت | هیچ‌چیز و همه‌چیز از پرویز تناولی
هیچ‌چیز و همه‌چیز
برآورد
€6,000
6,316 دلار آمریکا
-
€8,000
8,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرت چارت | ادب از پرویز تناولی
ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرت چارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 141,273 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,861 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 102,790 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.543%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396