پرویز کلانتری

ایران | 1310 - 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,491 دلار آمریکا
کمینه برآورد 26,372 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 36,991 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.137%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022