تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازیابی - نیان
29 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,461 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,655 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,010 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از سهیل مختار
بدون عنوان
برآورد
£400
558 دلار آمریکا
-
£600
837 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£40,000
55,081 دلار آمریکا
-
£60,000
82,622 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
68,852 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 تیر 1400
آرت چارت | عینک آفتابی از طلا مدنی
عینک آفتابی
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$13,750
175%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اسفند 1397