آرت چارت | بدون عنوان از سهیل مختار
بدون عنوان
برآورد
£400
558 دلار آمریکا
-
£600
837 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£40,000
55,081 دلار آمریکا
-
£60,000
82,622 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
68,852 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 تیر 1400
آرت چارت | عینک آفتابی از طلا مدنی
عینک آفتابی
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$13,750
175%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اسفند 1397
آرت چارت | بشکه‌ی نفت از شیوا احمدی
بشکه‌ی نفت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرت چارت | چنگال در یک تَتو از طلا مدنی
چنگال در یک تَتو
برآورد
 
قیمت فروش
14.063%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 شهریور 1394
آرت چارت | شیرجه در کیک از طلا مدنی
شیرجه در کیک
برآورد
 
قیمت فروش
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 مهر 1394
آرت چارت | Tweezed Out از طلا مدنی
Tweezed Out
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 شهریور 1392
آرت چارت | مرد با موچین از طلا مدنی
مرد با موچین
برآورد
£5,000
6,603 دلار آمریکا
-
£7,000
9,245 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,190
10,816 دلار آمریکا
36.5%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
60,000,000﷼
333 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
444 دلار آمریکا
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 20 خرداد 1399