• باغ‌های آبی 1377
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150.8 * 80 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی و تاریخ خورده 1999 پایین راست
21 اردیبهشت 1401
برآورد
$12,000 - $18,000
قیمت فروش
$0
100%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394
آرت چارت | پاره شدن شماره 37 از غسان زرد
پاره شدن شماره 37
برآورد
€8,000
9,249 دلار آمریکا
-
€10,000
11,561 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | حومه شهر از مازن الرفاعي
حومه شهر
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,846 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,461 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,655 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,010 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022