آرت چارت | بدون عنوان از سهیل مختار
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£255
356 دلار آمریکا
49%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1395
آرت چارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1394
آرت چارت | مشکل میز از طلا مدنی
مشکل میز
برآورد
£12,000
16,260 دلار آمریکا
-
£18,000
24,390 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1400
آرت چارت | در جستجوی کیکِ درون از طلا مدنی
در جستجوی کیکِ درون
برآورد
 
قیمت فروش
40.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اسفند 1394
آرت چارت | سوختگی نارنجی از طلا مدنی
سوختگی نارنجی
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 فروردین 1392
آرت چارت | بازار از جاذبیه سری
بازار
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,725
5,134 دلار آمریکا
24.167%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از مژه آصف جاه
بدون عنوان
برآورد
€100
116 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
تاریخ حراج
قو - 13 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
743 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
620 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399