ژازه تباتبایی

ایران | 1309 - 1386
نمایشگاه ها

گنجینه 1
تهران
31 تیر - 14 مرداد 1401
ارمغان
14 بهمن - 29 فروردین 1400
مقالات مرتبط

هنرمند و اجتماع پاسخ‌گوی نیازهای متقابل یکدیگر نیستند؛ در میزگرد نقاشان 22 دی 1400
با چند تن از نقاشان معروف و سرشناس معاصر نشستی داشتیم، میزگرد، سمینار یا هر چیز دیگر که می‌خواهید نامش را بگذارید. در این بحث منصوره حسینی، ناصر اویسی، ژازه طباطبایی و عبدالرضا دریابیگی شرکت داشتند، مسائل مهم و اساسی پیرامون پیشبرد هدف‌های فرهنگی و هنری جامعه به میان آمد. و از جانب هنرمندان پیشنهاداتی مطرح شد که شاید بتواند در سرنوشت آینده‌ی هنر نقاشی و عموماً هنر، به‌راستی مؤثر باش...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,308 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,380 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 36,437 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.02%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022